Ombyggnaden av Husby Centrum pågår


Ombyggnaden av Husby Centrum som avser upprustning av befintliga butiker/lokaler, tillbyggnad av livsmedelsbutik och inglasning av nergång till T-bana. Projektet innefattar även förberedelser för ett nytt bostadshus med grundläggning och två våningsplan upp till torgnivå samt en ny ramp till entrétorget.

Hela ombyggnaden beräknas pågå till mitten av 2019.Tillbaka till aktuellt